Loading...

Rekrutacja i porządek roku akademickiego



Nabór prowadzony jest na kierunkach:

- Medycyna

- Stomatologia

- Farmacja


Uwaga!
Możesz rozpocząć przewód rekrutacyjny nie posiadając jeszcze matury!


Porządek roku akademickiego:

semestr I: 01.09.2018 – grudzień 2018

przerwa zimowa: 31.12.2018 – 13.01.2019

semestr II: 14.01.2019 – czerwiec 2019

przerwa letnia: 01.07.2019 – 31.08.2019








Lublin
(+48) 732 - 679 - 965