Loading...

Jak mogę zacząć rekrutację?


Aby rozpocząć proces rekrutacji na rok 2018/19 należy wysłać na nasz adres e-mail (medycynarekrutacja@wp.pl) następujące dokumenty:

1) świadectwo ukończenia liceum świadectwo maturalne (język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia)

2) skan paszportu

3) negatywny wynik badania na HIV

4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o podjęciu studiów wyższych 5) 12 zdjęć formatu 3×4

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet (załącznik 1 ponizej)

6) wypełniony formularz rekrutacyjny (załącznik 2 ponizej)ZAŁĄCZNIK

załącznik 1
pobierz: drive.google.com/open

załącznik 2
pobierz: drive.google.com/open

Lublin
(+48) 732 - 679 - 965