Loading...

INFORMATOR


 
DOTYCZY: MATERIAŁ DIAGNOSTYCZY z BIOLOGII DLA KLAS II
TERMIN REALIZACJI: CZERWIEC 2018ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE                                

NABÓR: NIEDOTYCZY

ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELI                                      

NABÓR: ZAKOŃCZONO
 

INFORMACJE DODATKOWE

• Termin wysłania do szkół arkusza (do powielenia) i klucza odpowiedzi: 04.06.2018 r.

• Termin realizacji w/w arkusza: 06.06.2018 r. 

Nie przewiduje się naboru osób indywidualnych do diagnozy wiedzy biologicznej dla klas II. 

/-/ POWYŻSZE INFORMACJE ZATWIERDZAM