Loading...

INFORMATOR | PRÓBNA MATURA Z BIOLOGII NEURONOFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH                                            

Od 01.12.2017 r. - 06.12.2017 r. juz po raz czwarty rozpoczniemy internetowy nabór chętnych osób do wzięcia udziału w próbnej maturze z biologii NEURON. Ty tez mozesz wziąć udział! 

Wraz z rozpoczęciem naboru link do podanej niżej grupy na Facebook'u stanie się aktywny - wówczas zrekrutujemy grupę około 130. chętnych osób.

Jeśli w pierwszym terminie (01.12 - 04.12) nie uda nam się zebrać grupy 130 osób - wówczas nabór zostanie przedłuzony o kolejne dwa dni, czyli do
06.12.


https://www.facebook.com/groups/neuron.biologia/ 
 
 

Po dołączeniu do grupy na Facebook'u będzie nalezało wypełnić formularz zgłoszeniowy - do którego link będzie juz na Was czekać w grupie, w terminie do 06.12.2017

07.12.2017 w grupie na FB zostaną udostępniony dla kazdego z osobna indywidualny kod piszącego, który będzie nalezało umieścić na próbnym arkuszu egzaminacyjnym. 

Osoby, które zaakwalifikują się w pełni do uczestnictwa w próbnej maturze z biologii NEURON otrzymają login oraz hasło do naszego serwisu NEUR.ON, na którym bedzie mozna wygenerować własne hasło oraz pobrać arkusz IV ogólnopolskiej próbnej matury z biologii NEURON. 

• Serwis: pmzbneurone-mail.pl.tl/

• Najwazniejsze informacje przedstawiono w biuletynie informacyjnym. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Biuletyn znajduje się tutaj: drive.google.com/open

• 01.12.2017 - 04.12.2017 - okres trwania pierwszego naboru - link do grupy na Facebook'u stanie się aktywny


• 01.12.2017 - 06.12.2017 - okres wypełniania formularza zgłoszeniowego (po dołączeniu do grupy na FB)

• 08.12.2017 - opublikowanie próbego arkusza egzaminacyjnego NEURON

• 19.12.2017 - maksymalny termin wysyłania rozwiązanego arkusza za pośredcnitwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego)

• 22.12.2017 - maksymalny termin napływania rozwiązanego arkusza za pośrednictwem Poczty Polskiej 


• 09.01.2018 - ogłoszenie wyników z IV. edycji ogólnopolskiej próbnej matury z biologii  NEURON i analiza zadań problematycznych. 


OFERTA DLA NAUCZYCIELI                                                      

Zgłoś swoich uczniów do udziału w próbnej maturze z biologii NEURON
TERMIN ZGŁOSZEŃ: trwa do 01.12.2017 r.

UMOZLIWIAMY:

1. udział w ogólnopolskiej, próbnej maturze z biologii na poziomie rozszerzonym, która w pełni jest zgodna z nową podstawą programową
2. bezpłatną mozliwość diagnozy wiedzy Twoich uczniów 
3. udostępnienie kompletnego, zabezpieczonego elektronicznie arkusza egzaminacyjnego wraz z kluczem odpowiedzi do powielenia we własnym zakresie 

lub:

3'. wysyłkę odpowiedniej liczby wydrukowanych arkuszy (z zapasem +3 arkusze) na wskazany przez Ciebie adres wraz z kartami egzaminacyjnymi
4. minimum formalności w wypełnianiu sprawozdania z realizacji materiału 
5. pełne wsparcie techniczne oraz merytoryczne 
 
Juz teraz wypełnij ponizszy formularz (kliknij w podany ponizej link) a my skontaktujemy się z Tobą osobiście, w sposób wybrany przez Ciebie. 

FORMULARZ - I etap formalny: goo.gl/forms/QbvKeA7oHCABEh762
FORMULARZ - II etap formalny: goo.gl/forms/OUhJc8yjLF7ps2hQ2

• Nauczycielom, którzy zgłosili już swoich uczniów do udziału w próbnej maturze z biologii NEURON, w dniu 05.11.2017, udostępnimy formularz do drugiego i ostatniego etapu formalnego związanego z naborem. Szczegółowe informacje zostały wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowe istotne terminy to:

• 01.12.2017 - maksymalny termin składania zgłoszeń (DLA SZKÓŁ jeszcze NIE ZGŁOSZONYCH) 

• 05.11.2017 - drugi etap formalny (szczegółowe informacje zostaną przesłane na podany uprzednio e-mail lub telefonicznie, jeśli taka opcja kontaktu została wybrana)

• 04.12.2017 - do szkół, których nauczyciele w II etapie formalnym wyraza taką chęć, zostaną wysłane zabezpieczone próbne arkusze maturalne za pośrednictwem Poczty Polskiej 

• 06.12.2017 - szkołom, których nauczyciele w II etapie formalnym wyraza taką chęć, zostaną opublikowane w formie .pdf zabezpieczone próbne arkusze maturalne w serwisie: pmzb.pl.tl/Strona-startowa.htm

• 08.12.2017 - udostępnienie klucza egzaminacyjnego 

• 12.12.2017 - udostępienie linku do wypełnienia sprawozdania z realizacji PMzB NEURON 

• 19.12.2017 - maksymalny termin wypełniania sprawozdania z realizacji PMzB NEURON