Loading...

Errata do edycji 2018OBOWIĄZUJE DO:
• WERSJA KSIAZKOWA, PRENUMEROWANA • WERSJA ELEKTRONICZA Z AKCJĄ CHARYTATYWNĄ (zakupione do 17.03.2018)


ARKUSZ NR 2

zadanie 12.2 - ODPOWIEDZI: 

Jest: 
Zarażenie tasiemcem nieuzbrojonym (Taenia saginata) jest bardziej niebezpieczne dla organizmu, aniżeli zarażeniem tasiemcem uzbrojonym (Taenia solium), ponieważ:

• w przypadku tasiemca nieuzbrojonego możliwe jest samozarażenie, które prowadzi do rozwoju w organizmie larw tego tasiemca, które mogą wędrować i osadzać się/ encystować się w ważnych dla życia narządach

• w przypadku tasiemca nieuzbrojonego człowiek może stać się jego żywicielem pośrednim, co wiąże się z występowaniem w organizmie larw/ stadiów larwanych tego pasożyta, które osadzają się w narządach wewnętrznych, na przykład mózgu. 

Ma być: 

Zarażenie tasiemcem uzbrojonym (Taenia solium) jest bardziej niebezpieczne dla organizmu, aniżeli zarażeniem tasiemcem nieuzbrojonym (Taenia saginata), ponieważ:

• w przypadku tasiemca uzbrojonego możliwe jest samozarażenie, które prowadzi do rozwoju w organizmie larw tego tasiemca, które mogą wędrować i osadzać się/ encystować się w ważnych dla życia narządach

• w przypadku tasiemca uzbrojonego człowiek może stać się jego żywicielem pośrednim, co wiąże się z  występowaniem w organizmie larw/ stadiów larwanych tego pasożyta, które osadzają się w narządach wewnętrznych, na przykład mózgu. 

zadanie 13.3- ODPOWIEDZI:

Jest: 
Pierwszym etapem namnazania sie wirusa jest wnikniecie komplentego wirionu/materiału genetycznego wirusa(...)

Ma być: 
Pierwszym etapem namnazania sie wirusa jest wniknięcie kompletnego wirionu/materiału genetycznego wirusa(...)

zadanie 15.3 - POLECENIE:

Jest: 
Fosfor transporotwany jest wewnątrz roślin do liści wraz z asymilatami fotosyntezy. 

Ma być: 
Fosfor transporotwany jest wewnątrz roślin do liści między innymi wraz z asymiltami fotosyntezy. 

zadanie 21.1 - POLECENIE:

Jest: 
A. profazie B. interfazie C. anafazie D. diplotenie 

Ma być:
A. porafazie B. interfazie C. anafazie D. metafazie ARKUSZ NR 3

zadanie 10.1 - ODPOWIEDZI:

Jest:
zebra rzekome 

Ma być:
zebra prawdziwe (VII zebro prawdziwe) i zebra rzekome 

zadanie 11.1 - ODPOWIEDZI:

Jest:
B. 2

Ma być:
B. 1 

zadanie 25.3 - ODPOWIEDZI:

Jest:
F,F,P

Ma być:
F,F,F
ARKUSZ NR 4

zadanie 5.4 - POLECENIE:

Jest (trzecie stwierdzenie w tabeli): 
Uszkodzene erytrocyty ulegają egzocytozie w komórkach śledziony.

Ma być (trzecie stwierdzenie w tabeli):
Uszkodzene erytrocyty ulegają endocytozie w komórkach śledziony.

zadanie 9.2 - ODPOWIEDZI:

Jest (druga kolumna tabeli): 
komórki tkanki merystmeatycznej 

Ma być (druga kolumna):
komórki tkanki (merystematycznej) wtórnej

______________________________________________

Jest (trzecia kolumna tabeli): 
komórki tkanki (merystematycznej) wtórnej

Ma być (trzecia kolumna tabeli):
komórki tkanki merystmeatycznej 

zadanie 15.4 - ODPOWIEDZI:

Jest
2,5,1,3,6,4

Ma być 
3,2,1,2,6,4


Za wynikłe błędy serdecznie przepraszamy!